Anodowanie aluminium

Anodowe utlenianie aluminium.

Co to jest anodowanie? Jest to proces elektrochemiczny, który tworzy warstwę tlenku glinu na powierzchni części lub produktu. Chroni to produkt przed zużyciem i poprawia estetykę. W tym procesie produkt, który ma być powlekany, działa jak anoda w ogniwie elektrolitycznym, stąd nazwa.

Anodowanie to proces obróbki powierzchni, w którym aluminium (anoda) jest poddawane elektrolizie w celu sztucznego wytworzenia warstwy tlenku.

Aluminium łatwo reaguje z tlenem, tworząc w kontakcie z powietrzem niezwykle cienką warstwę tlenku.

Ta naturalnie wytwarzana warstwa tworzy warstwę ochronną, która zapobiega rdzewieniu, dzięki czemu aluminium charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję.

Jednak ta warstwa jest bardzo cienka i może korodować w wyniku reakcji chemicznych wywołanych przez środowisko, co wymaga ochronnej obróbki powierzchni. I tu pojawia się anodowanie.

Co to jest anodowanie?

Proces osadzania warstwy tlenku na powierzchni metalu jest znany jako anodowanie. Anodowanie to proces pasywacji elektrolitycznej stosowany w celu zwiększenia grubości naturalnej warstwy tlenków na powierzchni metalowych przedmiotów obrabianych.

Stopy aluminium są anodowane z następujących powodów: 

Aby zwiększyć odporność na korozję.

Aby zwiększyć twardość powierzchni.

Aby zniwelować przewodnictwo elektryczne

Aby poprawić estetykę

Aby ułatwić konserwacje

Aby umożliwić barwienie lub farbowanie.

Aby poprawić smarowanie.

Aby poprawić przyczepność.

Anodowanie

Barwienie

Chromianowanie

Pasywacja